Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.19.1211 tvrtka M.A.I. Solutions d.o.o. dana 15. travnja 2020. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda

Predmet nabave je uvođenje naprednih IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa poduzeća M.A.I. Solutions d.o.o.

Nabava je podijeljena u sedam (7) grupa:

Grupa 1 – Nabava sustava evidencije i kontrole radnog vremena

Grupa 2 – Nabava NAS storage-a

Grupa 3 – Nabava storage-a za izradu sigurnosnih kopija podataka

Grupa 4 – Nabava servera

Grupa 5 – Nabava profesionalnog projektora

Grupa 6 – Nabava računalne oprema (prijenosno računalo)

Grupa 7 – Nabava licence softvera za rad na daljinu

 

Datum objave: 24. travnja 2020.

Vrsta nabave: Roba

Rok za dostavu ponuda: 11.05.2020. godine do 15:00 sati