Naš tehnički tim raspodjeljen je u 5 različitih regionalnih centara kako bi u što kraćem vremenu stigli na lokaciju gdje je nastao problem/kvar.

Help desk preusmjerit će Vas na prvog slobodnog terenskog tehničara koji će izaći na teren kako bi riješio problem, sve to uz minimalnu smetnju radu trgovine.

Svaki tim tehničara u svojoj bazi ima određenu količinu rezervnih dijelova no ukoliko je potreban dio koji je trenutno nedostupan, M.A.I. će isti omogućiti u što kraćem vremenu i dostaviti.