Naš tehnički tim nalazi se u 5 različitih regionalnih centara (Rijeka, Zagreb, Osijek, Split i Dubrovnik) kako bi u što kraćem vremenu osigurali kvalitetnu podršku i uslugu.

Sukladno ugovorima ili po pozivu, help desk upućuje naloge slobodnim tehničarima koji izlaze na teren i otklanjaju poteškoće i kvarove. Podrška korisnicima dostupna je 0-24 h, 365 dana u godini.

Prijavu kvara moguće je prijaviti putem telefona i e-maila:
 

051 228900

helpdesk@mai.hr