Projektiranje i izgradnja informacijskih sustava je zahtjevan i kompleksan postupak koji podrazumijeva analize, oblikovanja, razvoj i konačno implementaciju sustava.

Prije početka izrade samog projekta, kao temelj za kvalitetan ishod potrebno je pratiti i analizirati potrebe krajnjih korisnika te potom nastojati zadovoljiti sve potrebe za informiranjem, znanjem kao i upravljanjem istih.

Kao temelj organizacijske strukture nekog poslovanja, informacijski sustav se nalazi na prvom mjestu u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg poslovanja.
Informacijski sustavinezaobilazan je temelj svake tvrtke bilo da se radi o malom, srednjem poduzeću ili korporaciji.

Informacijski sustav predstavlja skup svih resursa-podataka, metoda, organizacije, tehničkih sredstava za pružanje informacija na način da ih prikuplja, arhivira, obrađuje i komunicira istim informacijama, a koje su prijeko potrebne za donošenje poslovnih odluka i za bolje funkcioniranje organizacijskih sustava.
Osim slike realnog sustava i potpore pri donošenju odluka, informacijski sustavi pomoću tehnika baziranih na umjetnoj inteligenciji ‘izvlače’ informacije koje mogu pomoći u vođenju tvrtke pri slijedećoj poslovnoj odluci.

Izgradnja informacijskog sustava, kao jedan složeni proces prolazi i zadovoljava nekoliko faza:

-  Planiranje i definiranje zahtjeva od strane klijenta (upoznavanje/proučavanje dokumentacije, razgovor sa korisnicima)

-  Analiza postojećeg informacijskog sustava i projektiranje novoga u okviru procesa, podataka i resursa (zahtjevi korisnika)

-  Razvoj (programiranje, crtanje, prijavljivanje opisa sheme baze podataka…)

-  Testiranje

-  Uvođenje

-  Održavanje

-  Nadogradnja

Suvremeno orijentirana društva i tvrtke ne mogu zamisliti obavljanje svakodnevnih poslovnih operacija bez potpore dobrog i pouzdanog informacijskog sustava.
Ukoliko još niste informatizirali Vaš sustav ili želite promijeniti trenutnu organizacijsku strukturu svog poslovanja, M.A.I. Solutions nudi vrhunsko rješenje za vas.