HR1550-35 Wahoo / HR15BT Wahoo

HR1550-35 Wahoo / HR15 BT Wahoo

HR1550-35 / HR15 BT Wahoo kombinira Newlandovo vlastito UIMG dekodiranje sa najnovijom tehnologijom linearnog skeniranja kako bi proizveo brzo skeniranje 1D barkodova. Ispisano ili prikazano na raznim materijalima, Wahoo skenira na daljinu i brzinu bliže performansama koje se očekuju od laserskih skenera nego kod tradicionalnih CCD-a. Podržava uobičajene 1D barkodove, PDF417 i MicroPDF417 naslagane 2D bar-kodove.

HR1550-35 / HR15 BT Wahoo stvoren je za primjene u teškim i zahtjevnim uvjetima. Uređaj je zaštićen od prašine i vlage sa otporom na padove od 1,5.

Usvajajući najnoviju tehnologiju Bluetooth 5.0, HR15 BT Wahoo u stanju je održavati jaku vezu za prijenos podataka. Postižući komunikacijske udaljenosti do 50 m, Tehnologija BT5.0 odabrana za HR15 BT Wahoo omogućuje uparivanje do 7 skenera s jednom baznom stanicom, što omogućava koordiniranim aplikacijama skeniranja za prijenos podataka na jednog domaćina. Kad je izvan dosega, može pohraniti 'zarobljene' kodove i preuzeti ih kad se vrate u domet.

Zahvaljujući dobrim performansama, ovaj robusni i kompaktni skener pogodan je za primjene u supermarketima, trgovačkim centrima, aplikacijama u skladišnom okruženju i još mnogo toga.