Osnovan 2001. godine, kroz lanac od čak 65 prodajnih mjesta, specijalizirane i klasične prodavaonice raspoređene su na lokacijama širom grada Rijeke i prigradskih područja.