Od siječnja 2011. godine ljekarne diljem Europske unije (EU) dužne su imati mogućnost čitanja Data Matrix kodova na lijekovima i njihovim ambalažama. Period adaptacije na prijelaz s 1D na 2D bar-kodove još uvijek traje, a njihova potpuna integracija u sve segmente farmaceutske industrije i medicinu predviđa se tokom 2018. godine. Kako bi olakšala tu tranziciju tvrtka Datalogic razvila je liniju skenera i mobilnih računala kreiranih posebno za zdravstvo i farmaciju (Healthcare). Uređaji iz te linije, iako specifični, također su potpuno primjenjivi u standardnoj trgovini.  

Novi Data Matrix 2D kodovi postali su uobičajena praksa i ispisuju se na brojnim lijekovima, ali i medicinskim uređajima. Kako bi se olakšalo privikavanje često su u kombinaciji sa dosadašnjim 1D standardnim bar-kodovima.

Navedeni 2D kodovi implementirani su u svrhu kvalitetnog praćenja prvenstveno farmaceutskih proizvoda čime se nastoji garantirati sigurnost pacijenata i visoka kvaliteta zdravstvene skrbi. 2D kodovi sadrže više informacija od uobičajenih 1D kodova, i kao takvi pružaju veću kontrolu, preciznost i sigurnost kod distribucije i administracije lijekova. Na taj način se omogućava pouzdanost i kontrola od proizvodnje lijekova, kroz cijeli distribucijski lanac, sve do mjesta prodaje ili administracije. Sve to rezultira visokom sigurnošću procesa i znatno umanjuje negativne posljedice pojave krivotvorenih lijekova, zabune u slučaju velike sličnosti imena ili ambalaža lijekova, i mogućih grešaka prilikom administracije lijekova kupcima ili pacijentima.

2D bar-kod, točnije GS1-Datamatrix postaje standard kodiranja u zdravstvu i farmaceutskoj industriji. Koristi se kod šifriranja znatno veće količine podataka uz održavanje malih dimenzija (u usporedbi s linearnim 1D bar-kodom). Dizajn datamatrix kodnog sustava omogućuje robustnost ispisanog bar-koda u kojem se kroz ukomponiranu redundanciju omogućuje čitljivost koda u slučajevima oštečenja ili nedostatka dijela koda. Datalogic 2D skeneri i mobilna računala također podržavaju čitanje linearnih 1D bar-kodova radi veće fleksibilnosti prilikom korištenja. Također je potrebno naglasiti da ispis novih 2D kodova nije skup i ne zahtjeva velike promjene u dizajnu etiketa i ambalaža lijekova.

Za dodatne informacije posjetite stranicu GS1 Croatia, ili kliknite na priloženi link za više informacija o implementaciji GS1-Datamatrix.

Natrag Natrag na novosti