Projekt „M.A.I. TRADE ICT“

 

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: M.A.I. Solutions d.o.o.; OIB: 23142525757, Bok 40; 51 000 Rijeka

 • Kratki opis projekta

Tvrtka M.A.I. Solutions d.o.o. provodi projekt  pod nazivom „M.A.I. TRADE  ICT“, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP – a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.), a kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO.

Projekt ulaganja odnosi se na implementaciju naprednog IKT sustava za evidenciju rada koji je u potpunosti integriran sa ostatkom poslovanja te omogućuje kontrolu zaposlenika i njihovih obaveza. Poduzeće u sklopu projekta planira i implementaciju softvera za izradu radnih i putnih naloga te dostavnica i otpremnica koje će biti povezano s postojećim ERP sustavom i preko kojega će biti moguće kontrolirati terenski rad. Zaposlenicima će se tako olakšati rad na terenu, a doprinijet će se ažurnosti radnih naloga što će povećati sliku profesionalnosti i ozbiljnosti. Smanjit će se vrijeme ispisivanja naloga, omogućit će se bolji uvid u stanje uređaja koji su na servisu i za koje klijenti traže informaciju te će se moći direktno izrađivati putni nalozi vezani za evidenciju rada i isplatu dnevnica.  

Ukupna vrijednost projekta je 312.888,29 HRK, prihvatljivi troškovi iznose 246.800,29 HRK, a očekivana bespovratna potpora iznosi 160.420,18 HRK. Procijenjeno vrijeme trajanja provedbe projekta je 12 mjeseci.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 07. listopada 2019. godine do 07. listopada 2020. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u RH primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)
 1. Povećanje ulaganja poduzeća M.A.I. Solutions u napredna IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa –povećat će se ulaganja poduzeća u IKT i ostvariti doprinos razvoju informacijskog društva  
 2. Unapređenje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja u poduzeću M.A.I. Solutions d.o.o. – poduzeće će unaprijediti 8 poslovnih procesa 
 3. Povećanje konkurentnosti poduzeća M.A.I. Solutions d.o.o. – očekuje se povećanje prihoda od prodaje za 7% u 2. god. nakon godine završetka projekta 
 4. Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću M.A.I. Solutions  – poduzeće planira zaposliti 1 novog djelatnika/icu kao rezultat projekta
 • Očekivani rezultati projekta
 1. Uspješno implementiran u potpunosti integrirani napredni IKT sustav u poslovanje poduzeća
 2. Uspješno provedena edukacija zaposlenika za rad na naprednom IKT rješenju 
 3. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa 
 4. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik prema Ugovoru obavezan provesti
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi:  312.888,29 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 246.800,29 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 160.420,18 HRK 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Ljiljanu Malinar na: info@mai.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779