Projekt „SUSTAV UPRAVLJANJA PROCESIMA, KVALITETOM I SIGURNOŠĆU

 

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: M.A.I. Solutions d.o.o.; OIB: 23142525757, Bok 40; 51 000 Rijeka

  • Kratki opis projekta

Tvrtka M.A.I. Solutions od kolovoza 2019. uspješno provodi projekt pod nazivom „Sustav upravljanja procesima, kvalitetom i sigurnošću“ referentne oznake KK.03.2.1.14.0203.

Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Ugovor je potpisan s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 19. kolovoza 2019. do 19. srpnja 2020. godine.

  • Opći cilj projekta

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i produktivnosti, povećanje zadovoljstva postojećih kupaca kao i pridobivanje novih kroz dosljednost i kvalitetu isporučenih usluga.

  • Svrha projekta (specifični ciljevi)

Svrha uspostave sustava prema zahtjevima norme ISO 9001 je odgovoriti na navedene izazove koji se odnose na učinkovito i djelotvorno provođenje poslovnih procesa, ispunjavanje zahtjeva kupaca u vezi kvalitete i rokova isporuke proizvoda i usluga, postizanje i lojalnosti zadovoljstva kupaca te smanjenje poslovnih rizika. Svrha uspostave sustava prema zahtjevima norme ISO/IEC 27001 je odgovoriti na navedene izazove koji se odnose na sigurnost naših informacija i podataka koji se odnose na financije, zaposlenike, intelektualno vlasništvo i slično, ali i sigurnost informacija i podataka koje su nam povjerili naši kupci, partneri i ostale strane.

  • Očekivani rezultati projekta

Rezultat projekta nakon provedbe biti će uspostavljen, implementiran i certificiran integrirani sustav upravljanja procesima, kvalitetom i informacijskom sigurnošću shodno zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 27001.

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi:  288.368,75 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 230.895,00 HRK

Kontakt osoba za više informacija: Ana Velčić, ana.velcic@mai.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

EU fondovi www.strukturnifondovi.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU https://razvoj.gov.hr/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke M.A.I. Solutions d.o.o.