17.08.2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu uvođenja naprednih IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa poduzeća M.A.I. Solutions d.o.o.

Evidencijski broj nabave 07/2020

02.07.2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu uvođenja naprednih IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa poduzeća M.A.I. Solutions d.o.o.

Evidencijski broj nabave 06/2020

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.19.1211, tvrtka M.A.I. Solutions d.o.o. objavljuje Odluku o poništenju postupka nabave za:
Grupa 1 - Nabava sustava evidencije i kontrole radnog vremena
Grupa 3 - Nabava računalne oprema (prijenosno računalo)
Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za predmete nabave navedenih grupa iznosi maksimalno 15 radnih dana od donošenja Odluka o poništenju.

24.04.2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu uvođenja naprednih IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa poduzeća M.A.I. Solutions d.o.o.

Evidencijski broj nabave 03/2020

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.19.1211, tvrtka M.A.I. Solutions d.o.o. objavljuje Odluku o poništenju postupka nabave za:
Grupa 1 - Nabava sustava evidencije i kontrole radnog vremena
Grupa 5 - Nabava laserskog profesionalnog projektora
Grupa 6 - Nabava računalne oprema (prijenosno računalo)
Grupa 7 - Nabava licence softvera za rad na daljinu
Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za predmete nabave navedenih grupa iznosi maksimalno 15 radnih dana od donošenja Odluka o poništenju.