Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.19.1211 tvrtka M.A.I. Solutions d.o.o. dana 17. Kolovoza 2020. godine objavljuje Poziv na dostavu ponuda

Predmet nabave je uvođenje naprednih IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa poduzeća M.A.I. Solutions d.o.o.

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Nabava sustava evidencije i kontrole radnog vremena

Grupa 2 – Nabava računalne oprema (prijenosno računalo)

 

Datum objave: 17. Kolovoza 2020.

Vrsta nabave: Roba

Rok za dostavu ponuda: 28.08.2020. godine do 15:00 sati

01_Poziv na dostavu ponuda.pdf

02_Prilog I_Ponudbeni list.docx

03_Prilog II_Izjava o nepostojanju razloga iskljucenja.docx

04_Prilog III_Troskovnik.xlsx

05-Prilog-IV-Tehnicke specifikacije.xlsx

06 Prilog V_Prijedlog Ugovora.pdf